Onze club is ingedeeld in divisies, volgens  geslacht, leeftijd of vaardigheid. Binnen de Wijnvelden onderscheiden we:

  • Ladies: alle vrouwelijke leden vanaf 18 jaar;
  • Mens: alle mannelijke leden vanaf 18 jaar;
  • Juniors: alle leden tot en met 18 jaar;
  • Seniors: alle mannelijke & vrouwelijke leden vanaf 50 jaar;
  • Rabbits: alle leden met een handicap hoger dan 36;
  • Marshals: leden (vrijwilligers) die toezicht  houden op de baan en tijdens wedstrijden.

De verschillende divisies hebben een zeer actieve werking binnen en buiten de club met zowel sportieve als sociale activiteiten en worden geleid door een captain. Elke captain zetelt in de sportraad die maandelijks samenkomt en met de eigenaars, de voorzitter, de captain en de secretaris het sportieve beleid van de club bepalen.