Head Marshal/Referee: Danny Mariens
E-Mail: marshals@dewijnvelden.com

Welkom om de pagina van de Marshals van GC De Wijnvelden.

We proberen jullie via deze weg op de hoogte te houden van alles wat met de golfregels in het algemeen en de lokale regels in het bijzonder te maken heeft.

De versie van de Hard Card 2019 is beschikbaar.
Gelieve nota te nemen dat deze Hard Card gebruikt wordt op alle Federale Wedstrijden georganiseerd door de KBGF en de VVG.
Ook GC De Wijnvelden gebruikt deze Hard Card in haar local rules.
​Je kan ze nalezen aan het prikbord in het clubhuis ofwel downloaden op deze pagina

A new referee is born

Met enige fierheid mogen wij aankondigen dat we een echte onvervalste referee in onze club hebben.
Sinds vorige week mag “Danny Mariens” zich deze status aanmeten.
een ongeziene prestige voor een club als “De Wijnvelden”…
bij deze , van harte proficiat aan Danny voor deze uitzonderlijke prestatie, waar hij met de grootste onderscheiding in uitblonk…
hier onder even samengevat:
De opleiding om een referee te worden in België duurt 4 jaar. Na een ingangsexamen waarbij je 60% moet halen volgen elk jaar examens waarbij minstens 70% behaald moet worden. Na het einde van die opleiding krijg je de kans om naar St. Andrews in Schotland te gaan om deel te nemen aan de TARS.
De TARS staat voor Tournament Administrators and Referees School. Dat wordt 1 maal per jaar gehouden en elk land dat onder de bevoegdheid van de R&A valt mag maximum 2 deelnemers per jaar sturen. Tijdens die jaarlijkse bijeenkomst van een week legt iedere deelnemer het theoretisch examen van Level 3 af. Dat is het hoogste level dat als referee behaald kan worden. Je moet daar 60% hebben om te slagen. In bijlage de percentages die je moet halen om een bepaalde status te hebben.
Door te slagen in St. Andrews op de TARS heb je dus automatisch de titel van referee en kan je ingezet worden op alle niveau’s van golfwedstrijden. In heel België zijn er momenteel slechts 20 personen die de status van Referee hebben.
De doelstelling voor de komende jaren is de golfregels toegankelijker maken voor de leden van onze club en hen helpen in het behalen van het GVB. Maar ook de meer ervaren spelers zullen steeds terecht kunnen voor raad over de golfregels in het algemeen.
Ook Rudy De Vocht trouwens zijn ingangsexamen afleggen bij de Belgische Golffederatie om de 4-jarige opleiding van tot referee te kunnen starten. Hij zal ook op mijn steun en ervaring kunnen rekenen gedurende het ganse proces.

Afslag vanop een verkeerde teebox

Bij de meeste interne en externe wedstrijden in i-golf kunnen kiezen vanaf welke afslagplaats je wil starten. Dit moet je aanduiden in i-golf op het moment van je inschrijving. Wijzigen kan alleen door je uit te schrijven voor die bepaalde wedstrijd en weer terug in te schrijven met de gewenste afslagplaats. De keuze is vrij voor iedere speler maar wel geldig voor de volledige ronde.

Wat gebeurt er wanneer je, al dan niet bewust, je ronde speelt van een andere afslagplaats dan waarvoor je je hebt ingeschreven?

De golfregel in kwestie (R11-5) is hierover duidelijk.

  • Bij de eerste afslag vanaf een verkeerde afslagplaats is het probleem nog niet onoverkomelijk. De speler krijgt dan 2 strafslagen en moet zijn/haar fout herstellen door een bal te spelen binnen de juiste afslagplaats. De slagen gedaan met de bal vanaf de verkeerde afslagplaats tellen niet mee, de slag naar de bal vanop de correcte afslagplaats is dan de 3e slag voor die hole.
  • Wanneer de fout niet wordt hersteld en de hole wordt uitgespeeld met de vanop de verkeerde afslagplaats gespeelde bal, dan wordt de speler gediskwalificeerd vanaf het moment dat hij een slag doet vanop de volgende afslagplaats.

De afslagplaats kan door het wedstrijdcomité niet aangepast worden. Wanneer dus een volledige ronde gespeeld wordt vanop een verkeerde afslagplaats kunnen de strokes achteraf niet aangepast worden en blijft het een overtreding van regel 11-5 met diskwalificatie tot gevolg.

Een verwittigd golfer…

Preferred Lies

Wanneer we in wintermodus zijn dachten we dat het interessant en nuttig is om de Local Rule over ‘Preferred Lies’ die van toepassing is op de Wijnvelden toch even te belichten.

“Vanaf de dag NA de Closing Prize tot de dag VOOR de Opening Prize zijn winterbanden verplicht EN geldt ‘preferred lies’. Wanneer de bal zich op het kort gemaaid gras bevindt mag hij worden opgenomen, gekuist en teruggeplaatst binnen een scorekaartlengte.”

Enkele toelichtingen die we vinden in Appendix I A,3b:
Kort gemaaid gras is elk deel van de baan ‘Door De Baan’ dat gemaaid is op fairway hoogte of lager. Dus ook de paden door de rough en de fringe rond de green.
Als je wilt gebruik maken van ‘Preferred Lies’ moet je de balpositie markeren. (meestal met een tee, maar kan ook met balmarker).
Eens de bal gemarkeerd mag je hem oprapen en kuisen. De bal wordt dan teruggeplaatst niet dichter bij de hol en binnen een scorekaartlengte.
LET OP: Als je niet markeert voor je de bal opraapt (of beweegt) dan moet je één strafslag bij tellen (regel 20-1: opnemen en merken). Het terugplaatsen moet in één keer gebeuren, dus kies je plek zorgvuldig. Je bal is dan terug in het spel !!!!
Als je je bal na het terugplaatsen terug zou oprapen (of bewegen) dan moet je hem terugplaatsen met één strafslag (regel 18-2: stilligende bal bewogen door speler, partner, caddie of uitrusting) zelfs indien je balmarker nog niet zou verwijderd zijn.
Opletten dus !